Công ty Cổ Phần Chọn Mua Nhà
Địa chỉ: 158/D25 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
Số Điện Thoại: 0908876320 (Nam)
Email: chonmuanhacom@gmail.com